Medlem



Det er ikke krav til å være medlem for å komme på klubben, men vi ønsker at mest mulig melder seg opp som medlemmmer da vi er avhengige av å ha aktive medlemmer.
Alle som kommer på klubben må forholde seg til Reglene og Vedtektene